När jag väl stängt alla dörrar faller blickarna på plats 
Videoinstallation consisting of a projected videoloop (9 minutes) as shown at Tvålpalatset 2012 in Stockholm                                          
När jag väl stängt alla dörrar faller blickarna på plats (exerpt)


                                                                                                                                                     


© Carolina Billvik