När jag väl stängt alla dörrar faller blickarna på plats (2012)


Videoinstallation, KKH:s kandidatutställning, Tvålpalatset, 2012


        När jag väl stängt alla dörrar faller blickarna på plats (exerpt)