In i föreställningarna, genom bakom bilden IIII
(2016)