In i föreställningarna, genom bakom bilden III (2014)












Installation, Konstakademien i Stockholm, 2014, foto: Jean Baptiste Béranger