In i föreställningarna, genom bakom bilden IIII

 

 

IMG_0879

 

 

IMG_0918

 

Om

Projektet kretsar kring en önskan att röra sig i det mellanspråkliga. Det som inte med ord kan betecknas eller befästas. Det som glider undan när det försöker fångas i språkets binära oppositioner.

Process

Under flertalet promenader, i rörelse, fotograferades det som passerades. Som redskap användes en pinhole kamera (traditionellt sett en låda eller burk med ett mycket litet hål i som släpper in ljus). Det ljus som når kamerans film under de sekunder som slutaren är öppen blir ljusinspelningar. Projektet kretsar även kring ett undersökande av det fotografiska mediets gränser.

 

In i föreställningarna, genom bakom bilden IIII

Projektet består av fem fotografier tryckta med sublimering på ett transparent tyg som för tankarna till negativets transparens. Fotografierna är en omformulering av de tidigare arbetena i samma serie och ett undersökande av materialval. 

Material: Polyestertyg, tryck med dispersion/sublimering, rep.