In i föreställningarna, genom bakom bilden III

 

 

Foto 2014-05-26 15 18 40

 

Foto 2014-05-26 15 17 16

 

Foto 2014-05-26 15 49 45

Installationen så som visad på Kungliga Konsthögskolans Masterutställning på  Konstakademien i Stockholm, 2014  Foto: Jean Baptiste Béranger

 

Om

Projektet kretsar kring en önskan att röra sig i det mellanspråkliga. Det som inte med ord kan betecknas eller befästas. Det som glider undan när det försöker fångas i språkets binära oppositioner.

Process

Under flertalet promenader, i rörelse, fotograferades det som passerades. Som redskap användes en pinhole kamera (traditionellt sett en låda eller burk med ett mycket litet hål i som släpper in ljus). Det ljus som når kamerans film under de sekunder som slutaren är öppen blir ljusinspelningar. Projektet kretsar även kring ett undersökande av det fotografiska mediets gränser.

 

In i föreställningarna, genom bakom bilden III

Installationen visar ett antal analoga fotografier i varierande storlekar. Fotografierna hålls upp genom rep fästa i taket och nedtill tynger stenar och sandpåsar ner. Fotografierna är fragmentariserade delar av In i föreställningarna, genom bakom bilden II.

Material: Analoga fotografier på fiberpapper, rep, öljetter, sandpåsar samt stenar.

 

Press: http://www.omkonst.com/14-konsthogskolan-examensutstallning.shtml