In i föreställningarna, genom bakom bilden III

 

 

Foto 2014-05-26 15 18 40

 

Foto 2014-05-26 15 17 16

 

Foto 2014-05-26 15 32 23

 

Foto 2014-05-26 15 49 45

Installationen så som visad på Kungliga Konsthögskolans Masterutställning på  Konstakademien i Stockholm, 2014

 

Foto: Jean Baptiste Béranger

 

 

Om:
Fotografin bär på en teknisk möjlighet att låsa fast ett stycke tid som aldrig kommer tillbaka. Att frysa tiden. Att fästa den vid en yta i form av ett avtryck. Som ett brännmärke. En gravplats. En kyrkogård. Ett tecken för en så småningom försvunnen tidpunkt. Fotografierna som kyrkogård. Vad händer då om detta rum som betraktas genom kameran inte existerar? Om det enbart består av en upptagning av ljus och mörker? Ett flytande icke-existerande rum fyllt av ljus och icke-ljus. En inspelning eller en frysning av ett mellanrum. Ett icke-rum. Ett rum endast byggt av ljus och frånvaro av ljus.

 

 

Press: http://www.omkonst.com/14-konsthogskolan-examensutstallning.shtml