In i föreställningarna, genom bakom bilden (2013-2019)
Om
Projekten kretsar kring en önskan att röra sig i det mellanspråkliga. Det som inte med ord kan betecknas eller befästas. Det som glider undan när det försöker fångas i språkets binära oppositioner.

Process
Under flertalet promenader, i rörelse, fotograferades det som passerades. Som redskap användes en pinhole kamera (traditionellt sett en låda eller burk med ett mycket litet hål i som släpper in ljus). Det ljus som når kamerans film under de sekunder som slutaren är öppen blir ljusinspelningar. Projekten kretsar kring ett undersökande av det fotografiska mediets gränser.
In i föreställningarna, genom bakom bilden II (2014)

Installationen bär på sju svävande fotografier som enbart hålls fast i sin position via de rep som fästs i taket och sandpåsar nedtill. Betraktaren rör sig mellan fotografierna likt en promenad i ett drömskt landskap.

Material: Analoga fotografier på fiberpapper, rep, öljetter, sandpåsar.
In i föreställningarna, genom bakom bilden III (2014)

Installationen visar ett antal analoga fotografier i varierande storlekar. Fotografierna hålls upp genom rep fästa i taket och nedtill tynger stenar och sandpåsar. Fotografierna är fragmentariserade delar av In i föreställningarna, genom bakom bilden II.

Material: Analoga fotografier på fiberpapper, rep, öljetter, sandpåsar samt stenar.
Press: http://www.omkonst.com/14-konsthogskolan-examensutstallning.shtmlIn i föreställningarna, genom bakom bilden IIII

Projektet består av fem fotografier tryckta med sublimering på ett transparent tyg som för tankarna till negativets transparens. Fotografierna är en omformulering av de tidigare arbetena i samma serie och ett undersökande av olika material.

Material: Tyg, tryck med dispersion/sublimering, rep.


Tredimensionellt fotografi (2013)


Rör sig i det personliga samtidigt som det är ett experimenterande kring att utvidga fotografi till det tredimensionella. Skiktröntgenbilder av en tumör som suttit i mitt knä har lagts samman till en tredimensionell form. Den tredimensionella utskriften har därefter gjutits i silver. Materialvalet är i sig en återkoppling till det analoga fotografiets silverbas samtidigt som det är ett sätt att höja upp något obehagligt och äckligt så som en tumör. Originalet, den kroppsliga tumören, lades i en vätska på sjukhuset och löstes upp. Det enda som finns kvar är de digitala tvådimensionella skiktröntgenbilderna samt min avbildning av tumören i silver.

Trailer till Kobra om 3D-skrivare där jag medverkar: https://www.youtube.com/watch?v=u


När jag väl stängt alla dörrar faller blickarna på plats (2012)I videon används en betraktande och fragmenterad blick på mitt hem. I verket finns referenser till ett feministiskt förhållningssätt, som innebär att det privata är politiskt, likväl som till arkiverande. Vardagen lyfts upp och betraktas på ett närgånget och intimt sätt samtidigt som ljudet från en diabildsprojektor sorterar in bilderna från färg till svartvitt. Från livet till arkivet.
Press:  http://konsten.net/?p=7921

Fotografi (2009)


Fotografi är ett försök att formulera sig kring fotografiet som medium. Ett sätt att använda fotografiets möjlighet till mångfaldigande. Och att betrakta avgjutningar som tredimensionella fotografier. Installationen är en blandning av egna och approprierade tvådimensionella fotografier, egna tredimensionella fotografier, citerade och egna texter skrivna direkt på väggen, ett skåp. Installationen blir i sig ett självrefererande system.