Fotografi (2009)

Installation, Kungliga Konsthögskolans vårutställning, 2009