Fotografi (2009)
Installation, Kungliga Konsthögskolans vårutställning, 2009